Rörelsen mot en hållbar livsstil

Green-House-Picture1Det är mycket tal om att leva en hållbar livsstil i Sverige och även i övriga världen. Detta har skapat olika samhällen och grupper som numera har valt att leva efter de normer och regler som gör att de lever en hållbar livsstil. På det sättet har en hel rörelse skapats för att informera människor om detta viktiga ämne som berör livet på vår planet. Med denna rörelse finns det bara positiva egenskaper och det finns ingen i världen som är någorlunda informerad om vad som händer med vår miljö, natur och livet på jorden som kan säga att detta är fel.

Precis som alltid finns det olika former av rörelser inom samma ämne. Här är det bara att ta politiken som ett exempel. Där finns det extremistiska grupper och de som håller sig till de gängse sätten att jobba. Precis så är det också med debatten om att gå över till en hållbar livsstil. Här finns det de som menar att vi ska gå tillbaka till att leva helt utan den moderna tekniken, och att vi klarade oss mycket bättre för 200 år sedan. Till och med innan den fasta telefonen. Detta är då den extrema delen av denna rörelse, vilket kanske också skapar en rädsla för förändring.

Om du däremot lyssnar till den verkliga debatten och rörelsen som förespråkar övergång till en hållbar livsstil, kommer inte detta på något sätt att skrämma dig. Här handlar det enbart om en ganska så naturlig övergång, där det inte finns mycket som du behöver försaka. Dessutom kommer du garanterat att leva ett mycket hälsosammare liv, vilket skapar bättre förutsättningar både för vår planet samt för din personliga hälsa. Här kan du själv välja att gå med i denna rörelse för att bli så fullärd som möjligt och kanske kunna ge andra den information de behöver.