Ett Smart Projekt i hemmet

Handen på hjärtat – hur medveten är du om hur mycket energi du gör av med i ditt hem? Har du någonsin funderat på vad den där extra lampan drar eller om tvättmaskinen spenderar mer energi under vissa tider på dagen?

Som vanlig människa är det oerhört svårt att hålla koll på sitt energiförbrukande, även om man är noga med att släcka alla onödiga lampor när man är hemma eller att använda energisparande glödlampor, men nu inleds ett projekt som skall ändra på detta. Genom ett antal smarta lägenheter på Norra Djurgården i Stockholm skall konsumenten kunna se exakt vad som slösar på mest energi i hemmet och när man bäst utför olika hushållsuppgifter.

I samarbete med olika företag som Ericsson, ABB, och Electrolux men även KTH skall Energibolaget nu koppla upp 150 lägenheter digitalt där man skall kunna se hur mycket man förbrukar för varje liter varmvatten, vilken tid på dagen som nätbelastningen är som lägst och hur rumstemperaturer påverkar förbrukningen.

Smart EnergyAllt kommer att styras över en surfplatta och konsumenten kan enkelt från sin mobil påverka hemmets energiförbrukning på distans. Till exempel kan tvättmaskinen informera när det är som miljövänligast att dra igång då nätbelastningen sjunkit och därmed kan konsumenten köra igång tvätten från mobilen. På liknande vis kan han eller hon värma lägenheten innan hemkomsten snarare än att den är på hela dagen, så termostater på elementen berättar hur det står till med värmen och dess energiförbrukning.

Projektet går under namnet Smart Energi och kommer också att ge de involverade möjligheten att mobilt styra andra saker i hemmet som ljudvolymen på stereon eller hur mörkt eller ljust man vill ha det. Tanken är att man har total koll över sitt hem och att man kan göra många små förändringar för att spara på energi och därmed hjälpa vår planet.