En hållbar livsstil kan hjälpa dig spara pengar i Sverige

Save_Money1Om nu alla behöver gå över till en hållbar livsstil, kommer detta då att bli dyrare eller billigare för ditt leverne? Denna fråga är helt klart omtvistad. Naturligtvis kommer det hela att resultera i stora globala vinningar för hela mänskligheten, men då måste ju som sagt alla vara med och hjälpa till med detta.

Det första folk ser till är ju oftast sin egen personliga ekonomiska vinning. Som tur är finns det stora vinster att göra för den enskilde, genom att successivt börja leva mer hållbart.

Ett sätt som du vinner på det ekonomiska planet när du byter till att leva en hållbar livsstil, är att du kommer att konsumera mindre. Detta kommer då att visa sig i en lägre elräkning. Du kommer dock att ha betalt lite mer för den typen av lampor och utrustning som du använder för att uppnå detta, men ser du det som en engångskostnad kommer du snart att se vinsterna av det. Om du sedan också tänker på att gå, eller cykla istället för att ta bilen korta sträckor när du ska handla, kommer detta att medföra en lägre kostnad för drivmedel, samtidigt som det drastiskt sänker ditt koldioxidspår.

Om du inte är beredd att göra några förändringar i din hushållning och konsumptionsvanor så kommer kanske inte en hållbar livsstil att bli billigare än det sätt du tidigare levt på. Dock är det så att du med stor sannolikhet har spenderat mer pengar än du behövde, och inte heller kommer att lida så mycket av att gå över till en hållbar livsstil.

Chansen finns att maten är den enskilda utgift som kommer att öka utgifterna i störst utsträckning,

förutsatt att du vill ha det bästa köttet och de dyraste ekologiska produkterna. Om du däremot kan förändra dina matvaror och äta mer vegetariskt har du stora pengar att tjäna. Hur som helst kommer du att dra lika mycket fördelar av drivmedel och el.